දැන් විමසන්න

ටයර්

වාහන වර්ගය
පළල
රිම් සයිස්
පළල
රිම් සයිස්

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිරෝද රථ ටයර් සඳහා සැමටම දැරිය හැකි හොඳම වටිනාකමක් ලබාදෙන නමුත් උසස්ම තත්ත්වයේ DSI ටයර් යනු සැසඳිය නොහැකි සන්නාමයකි!

ත්‍රිරෝද රථ ටයර් සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, අනෙක් ටයර් මාදිලි මෙන් නොව අද්විතීය අංග අවශ්‍ය වන බව අපට මනා වැටහීමක් ඇති අතර අපගේ ත්‍රිරෝද රථ ටයර් මෙම අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා යන බව සහතික කිරීමට හැකි සෑම දෙයක්ම අපි කර ඇත්තෙමු!

සියලු මාර්ග තත්වයන් සඳහා හොඳ ධාවනයක් ලබා දෙන, සුවපහසුවක් සහිතව හැසිරවීමට හැකියාව ඇති, සුමට ටයර් කට්ට රටාවක් ඇති, ඉන්ධන පරිභෝජනය අඩු කිරීම සඳහා අඩු ධාවන ප්‍රතිරෝධයක් ඇති, ආරක්ෂාව සහ සුවපහසුව සහතික කිරීම සඳහාම වූ ටයර් කට්ට රටාවක් ඇති,අධික බරක් දැරීමට අමතර ශක්තියක් ඇති, මෙවැනි අනර්ඝ තත්වයේ වෙන ත්‍රිරෝද රථ ටයර් ශ්‍රී ලංකාවේ සොයාගත නොහැකි වනු ඇත!

ඔබට අවශ්‍ය කුමන DSI ටයර්ද යන්න තීරණය කළ නොහැකිද? අපගේ පුළුල් එකතුව ගැන වැඩිදුර දැන ගැනීමට සහ ඔබ සඳහා නිවැරදි ටයර් කට්ටලයක් තෝරා ගැනීමෙන් මග පෙන්වීමක් ලබා ගැනීමට අද අපගේ කණ්ඩායම සමඟ සම්බන්ධ වන්න!