දැන් විමසන්න

ත්‍රීවිලර්

400 x 8 සවිබල ත්‍රීවිල් ටයර්

400 x 8
Size 400X8

DSI 400 x 8 Savibala Three Wheeler Tyre
ඇයි 400 x 8 සවිබල ත්‍රීවිල් ටයර්:

 

  • සියලුම මාර්ග තත්වයන් මත හොඳ ධාවනයක්
  • ඉන්ධන පරිභෝජනය අඩු කරන ප්‍රතිරෝධී තාක්ශනය

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම තත්ත්වයේ ත්‍රිරෝද රථ ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝග නිසා විශිෂ්ට සේවාවක් ලබාදේ.

 

 

 

 

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම