දැන් විමසන්න

මොටර්සයිකල්

140 / 60 * 17 ඩිස්කවරි

140/60*17
Size 140/60X17

DSI 140 / 60 * 17 DISCOVERY Motorcycle Tyres, Sri Lanka

ඇයි 140 / 60 * 17 DISCOVERY :
•වැඩි වේගයකදී වඩා හොඳ පාලනය
•තෙත් පරිසරයකදී විශ්වාසදායක ග්‍රහනය සහ තිරිංග හැසිරවීම

අනුකූල බයික් වර්ග:
• YAMAHA FZ

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ යතුරුපැදි ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම