දැන් විමසන්න

මොටර්සයිකල්

120 / 80 * 17 ඩිස්කවරි

120/80*17
Size 120/80X17

DSI 120/80 * 17 DISCOVERY Motorcycle Tyres, Sri Lanka

 

ඇයි 120/80 * 17 DISCOVERY:
• ජලප්‍රතිරෝධි බව කලමනාකරණය
•හැඩකාර ටයර් කට්ට මෝස්තරය

අනුකූල බයික් වර්ග:
• PULSAR 150 180

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ යතුරුපැදි ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම