இப்போது விசாரிக்க

மோட்டார்சைக்கிள்கள்

100 / 90 * 17 டிஸ்கவரி

100/90*17
Size 100/90X17

எங்கள் உத்தரவாதம்

  • இலங்கை வீதிகளில் நிரூபிக்கப்பட்ட டயர்
  • வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை மற்றும் சிறந்த பிடிப்பு உறுதி
  • உற்பத்தி குறைபாடுகளுக்கு மூன்று வருட உத்தரவாதம்