இப்போது விசாரிக்க

சமூக பொறுப்புணர்வு நடவடிக்கைகள்

நல வசதிகள்

12
Jul
2018

வருடாந்திர பாராட்டு தவிர, DSI டயர்ஸ் ஊழியர்களின் அன்றாட பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் அவர்களுக்கு, உணவு, மருந்து மற்றும் சீருடை போன்ற அடிப்படை தேவைகளை வழங்குகிறது.  எங்கள் கேண்டீனில் மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவு சலுகை விலையில் கிடைக்கும் போது காலை உணவு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. சீருடைகள் மற்றும் தேவையான PPEகளும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

மனித வளத்தின் வளர்ச்சியைப் பொறுத்தவரை, DSI டயர்கள் தலைமைத்துவ பயிற்சி மற்றும் ஊக்கத் திட்டங்களை அவ்வப்போது தேவைக்கேற்ப நடத்துகின்றன.