දැන් විමසන්න

මොටර්සයිකල්

2.75*17 – මෙගා ස්ටාර්

2.75*17
Size 2.75X17

DSI 2.75*17 MEGA STAR Motorcycle Tyres, Sri Lanka

 

ඇයි 2.75*17 MEGA STAR :

  • හැඩකාර ටයර් කට්ට මෝස්තරය
  • දිගු ටයර් ආයු කාලය

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

  • CT100
  • DISCOVER 100 125 135 150, PULSAR 135 150 180
  • PLATINA 100 125

 

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ යතුරුපැදි ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

 

 

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම