දැන් විමසන්න

GEN X එකතුව

300 * 17 Gen X

300 * 17
Size

DSI 300 * 17 Gen X Motorcycle Tyres, Sri Lanka

ඇයි 300 * 17 ටයර් :

 

  • සුවපහසු ගමන
  • වැඩි වේගයකදී වඩා හොඳ පාලනය
  • නියෝන් තීරුව
  • වර්ණවත් ස්ටිකරය

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

  • CT100
  • DISCOVER 100 125 135 150, PULSAR 135 150 180
  • PLATINA 100 125

 

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ යතුරුපැදි ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

 

 

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම