දැන් විමසන්න

මොටර්සයිකල්

300 * 17 එක්ස්ට්‍රීම්

300*17
Size 300X17

DSI 300 * 17 Xtreme – Motorcycle Tyres, Sri Lanka

 

ඇයි 300 * 17 Xtreme:

 

  • දිගු ටයර් ආයු කාලය
  • වැඩි සැතපුම් ගණනක් යා හැකි නවීන ටයර් කට්ට රටාව

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

  • CT100
  • DISCOVER 100 125
  • PLATINA 100 125 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ යතුරුපැදි ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම