දැන් විමසන්න

ස්කූටර්

90/90*12 එක්ස්ට්‍රීම්

90/90*12
Size 90/90X12

DSI 90/90*12 Xtreme Scooter Tyres, Sri Lanka
ඇයි 90/90*12 Xtreme :

 

  • දිගු ටයර් ආයු කාලය
  • වැඩි සැතපුම් ගණනක් යා හැකි නවීන ටයර් කට්ට රටාව

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

  • TVS Jupiter
  • Honda navy(F)
  • Hero dash(F)
  • Hero mastero(F)
  • TVS Wego

 

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ ස්කූටර් ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

 

 

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම