දැන් විමසන්න

මොටර්සයිකල්

275 * 18 ඩිස්කවරි

275 * 18
Size 2.75X18

DSI 275 * 18 DISCOVERY Motorcycle Tyres, Sri Lanka

 

ඇයි 275 * 18 DISCOVERY :

 

  • වැඩි සැතපුම් ගණනක් යා හැකි නවීන ටයර් කට්ට රටාව
  • •හැඩකාර ටයර් කට්ට මෝස්තරය

 

අනුකූල බයික් වර්ග:

  • Hero Motocorp Splendor

 

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ යතුරුපැදි ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම