දැන් විමසන්න

මොටර්සයිකල්

100 / 90 * 17 එක්ස්ට්‍රීම්

100/90*17
Size 100/90X17

DSI 100 / 90 * 17 Xtreme Motorcycle Tyres, Sri Lanka

ඇයි 100 / 90 * 17 Xtreme :
• ජලප්‍රතිරෝධි බව කලමනාකරණය
•හැඩකාර ටයර් කට්ට මෝස්තරය

අනුකූල බයික් වර්ග:
• Bajaj Platina 125
• Bajaj Discover 125,135 &150
• Bajaj Pulsar 135 & 150
• Yamaha Sz
• Honda CBF Stunner

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තත්ත්වයේ යතුරුපැදි ටයර්, විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද රබර් සංයෝගවලින් විශිෂ්ට ග්‍රහණයක් ලබා දෙයි

අපේ සහතිකය

  • ශ්‍රී ලාංකික මාර්ග වල පරීක්ෂා කර ඇත
  • නම්‍යශීලී බව සහ දැඩි ග්‍රහනය සහතිකයි
  • නිශ්පාදන ගැටලු සඳහා වසර තුනක වගකීම